Muziekschool - Pianostudio - "LaPianissima"

Maarssen - Nederland - o.l.v. Lana Gnus

Home    Pianoles & workshops     Concerten & optredens   Cursusagenda     Midi    Publicaties    Links    Contact    Foto's     Tips     Route    Video     Nieuws     Fun page

 

 

An Ear for Music: Notes from the Road - Documentary from Angela Jia Kim on Vimeo.

           

 

  Theory of 10000 hours to mastering a skill!                                       Medical Experiment about brain activity while playing music   

+link: Neurologisch Experiment - kinderen.PDF

*************************************************************************************

Pianoles heeft onmiddellijk effect op de hersenen  (NRC Handelsblad BV)

door Hendrik Spiering  

Al in de eerste minuten van een piano-oefening ontstaat in de hersenen een directe verbinding tussen het horen van de toon en het bewegen van de vinger. Na een paar weken pianoles is deze verbinding als relatief stevig gevestigd. Ook als een pianist alleen maar naar een ingestudeerd melodietje luistert wordt ook zijn motorische hersenschors actief. Dit blijkt uit een EEG-onderzoek waarbij muzikaal onervaren proefpersonen pianoles werd geven in een eenvoudig melodietje (te spelen door één hand) op een elektronische piano. Bij de ene groep veranderde er niets aan de toetsen (zoals ook normaal is), bij de andere groep werden de tonen onder de toetsen na iedere les willekeurig gewisseld (BMC Neuroscience, 15 okt).  

Uit andere onderzoeken is al langer bekend dat bij beroepspianisten de motorische cortex automatisch actief wordt als ze naar pianostukken luisteren die ze zelf ook gespeeld hebben. Hun vingers willen meebewegen. En andersom ook: als beroepsviolisten de eerste zestien maten van Mozarts vioolconcert in G tikken (dus alleen ritme, zonder tonen) slaat onmiddellijk hun auditieve cortex aan. Bij amateur-violisten gebeurde dat niet. Uit weer ander onderzoek is bekend dat bij beroepsmusici een bepaald deel van de auditieve cortex (de winding van Heschl) twee maal zo groot is als bij anderen. Bij amateurs was ook wel wat vergroting, maar niet zoveel.  

De onderzoekers van het onderzoek in BMC Neuroscience vroegen zich af of al deze effecten nu het gevolg zijn van jarenlange oefening (in het laatste geval waarschijnlijk, maar in de eerste niet vanzelfsprekend) of ook veel sneller ontstaan. De truc met de telkens willekeurig omgestemde piano bood uitkomst. Bij de gewone-pianogroep werd de motorische cortex ook actief bij het alleen beluisteren van het melodietje, bij de controlegroep niet. De onderzoekers benadrukken de robuustheid van dit effect, dat werd bereikt ondanks de grote variatie in prestatieniveau van de proefpersonen. In tegenstelling tot wat de meeste muziekopleiders denken, ontstaat de hersenverbinding tussen hand en tonen al in de eerste weken van de opleiding, en niet pas na tientallen jaren van oefening, aldus de onderzoekers.  

Op dit artikel rust auteursrecht van NRC Handelsblad BV, respectievelijk van de oorspronkelijke auteur.  

Muziekles maakt kinderen slimmer  ( Telegraaf 1997)

Dat muziekles goed is voor de kinderen wisten wij al lang, nu werd onze stelling nog eens bevestigd door enkele  Amerikaanse onderzoekers die het wetenschappelijk wilden bewijzen. Hun eindbesluiten luidden als volgt: het kan de geestelijke vaardigheden aanzienlijk verbeteren.

De wetenschappers vermoeden dat de lessen de verbinding ondersteunen van bepaalde zenuwcellen in de hersenen. Die cellen zijn bij het logisch denken betrokken. "Muziek verbetert de hardware van de hersenen" aldus Gordon Shaw van de Universiteit van Californi in het Britse vakblad New Scientist. Onder leiding van Shaw testten onderzoekers de verstandelijke capaciteiten van 78 drie- en vierjarigen bij het in elkaar zetten van eenvoudige puzzels. De volgende zes maanden kreeg een deel van de proefpersonen regelmatig pianoles. Deze peuters lieten in de tweede testronde duidelijk betere resultaten zien dan de kinderen zonder muziekles.- Zij verbeterden hun eigen prestaties met 34 procent.

Het is echter nog niet vastgesteld of muziekles op jeugdige leeftijd het denkvermogen blijvend verbetert. De uitkomst van het onderzoek bevestigt eerdere veronderstellingen over de positieve invloed van muziek op volwassenen. Personen die voor een intelligentieproef tien minuten muziek van Mozart hadden gehoord, scoorden aanzienlijk beter dan anderen.

We deden de onderzoekers ook nog een nieuw onderzoek aan: Muziekrepetities maakt ook volwassen muzikanten slimmer of zijn het  aprs-repetities?  

***************

De Telegraaf  za. 14 nov 2009

Doorbraak in beter leren

Eerst kijken, dan uitvoeren

Van onze redactie wetenschap

       AMSTERDAM Goed nieuws voor sporters, studenten en iedereen die iets moeilijks moet leren. Als je vlak voor het slapen gaan de vaardigheid die je wilt aanleren aandachtig bekijkt, ben je de volgende dag beter in het uitvoeren van die handeling.
        Nooit eerder is aangetoond dat slaap zon cruciale rol speelt bij leren. Wetenschappers van het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen hebben in samenwerking met het VU Medisch Centrum een reeks experimenten uitgevoerd. De deelnemers werd gevraagd om filmpjes te bekijken van een hand die een bepaald ritme tikt. Tijdens en na het observeren, mochten de deelnemers niet mee tikken om te verhinderen dat ze zouden leren door te oefenen. Tijdens een tweede sessie, 12 of 24 uur later, werd de testpersonen gevraagd hetzelfde of een ander ritme te tikken. Het bleek dat de deelnemers beter waren in het uitvoeren van het ritme dat ze hadden gezien, maar alleen als ze geslapen hadden. Bovendien was het belangrijk dat ze snel na het zien van het filmpje waren gaan slapen.
       De onderzoekers die hun bevindingen hebben gepubliceerd in het gezaghebbende tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), beschouwen de resultaten als een doorbraak voor het beter kunnen leren van complexe handelingen voor bijvoorbeeld chirurgen, atleten en revalidanten. Deze groepen wordt aangeraden om vlak voor het slapen gaan de vaardigheid die ze willen leren, aandachtig te bekijken.
       Of goede en slechte slapers evenveel profijt hebben bij het observeren van vaardigheden, is onderwerp voor onderzoek van het Nederlands Slaap Register, een grootschalig onderzoek via internet waarvoor zoveel mogelijk goede en slechte slapers worden gezocht. Genteresseerden kunnen zich aanmelden via info@slaapregister.nl.
       

za 14 nov 2009

 

 

 

Music: It's in your head, changing your brain

By Elizabeth Landau, CNN
May 28, 2012 -- Updated 1355 GMT (2155 HKT)
Bassist Victor Wooten says you don't need to start with the rules of music in order to play an instrument.
Bassist Victor Wooten says you don't need to start with the rules of music in order to play an instrument.
STORY HIGHLIGHTS
  • When you can't get a song out of your head, it means neural circuits are stuck in a loop
  • Music, like sex, drugs and food, release the brain chemical dopamine
  • People tend to agree on the emotions they hear in music
  • Victor Wooten, a famous bassist, approaches music as a language

(CNN) -- Michael Jackson was on to something when he sang that "A-B-C" is "simple as 'Do Re Mi.'" Music helps kids remember basic facts such as the order of letters in the alphabet, partly because songs tap into fundamental systems in our brains that are sensitive to melody and beat.

That's not all: when you play music, you are exercising your brain in a unique way.

"I think there's enough evidence to say that musical experience, musical exposure, musical training, all of those things change your brain," says Dr. Charles Limb, associate professor of otolaryngology and head and neck surgery at Johns Hopkins University. "It allows you to think in a way that you used to not think, and it also trains a lot of other cognitive facilities that have nothing to do with music."

The connection between music and the brain is the subject of a symposium at the Association for Psychological Science conference in Chicago this weekend, featuring prominent scientists and Grammy-winning bassist Victor Wooten. They will discuss the remarkable ways our brains enable us to appreciate, remember and play music, and how we can harness those abilities in new ways.

There are more facets to the mind-music connection than there are notes in a major scale, but it's fascinating to zoom in on a few to see the extraordinary affects music can have on your brain.

Making music sound 'better'

Ear worms

Whether it's "Somewhere Over the Rainbow" or "Somebody That I Used to Know," or even "Bad Romance" or "Bohemian Rhapsody," it's easy to get part of a song stuck in your head, perhaps even a part that you don't particularly like. It plays over and over on repeat, as if the "loop" button got stuck on your music player.

Scientists think of these annoying sound segments as "ear worms." They don't yet know much about why they happen, but research is making headway on what's going on.

The songs that get stuck in people's heads tend to be melodically and rhythmically simple, says Daniel Levitin, a psychologist who studies the neuroscience of music at McGill University in Montreal, Quebec. It's usually just a segment of the song, not the entire thing from beginning to end. A common method of getting rid of an ear worm is to listen to a different song -- except, of course, that song might plant itself in your thoughts for awhile.

"What we think is going on is that the neural circuits get stuck in a repeating loop and they play this thing over and over again," Levitin said.

In rare cases, ear worms can actually be detrimental to people's everyday functioning, Levitin said. There are people who can't work, sleep or concentrate because of songs that won't leave their heads. They may even need to take the same anti-anxiety medications given to people with obsessive-compulsive disorder, drugs that relax the neural circuits that are stuck in an infinite loop.

How we evolved to remember music

Given how easily song snippets get stuck in our heads, music must be linked to some sort of evolutionary adaptation that helped our ancestors.

Bone flutes have been dated to about 40,000 to 80,000 years ago, so people were at least playing music. Experts assume that people were probably singing before they went to the trouble of fashioning this instrument, Levitin said. In Judaism, the Torah was set to music as a way to remember it before it was written down.

"The structures that respond to music in the brain evolved earlier than the structures that respond to language," Levitin said.

Levitin points out that many of our ancestors, before there was writing, used music to help them remember things, such as how to prepare foods or the way to get to a water source. These procedural tasks would have been easier to remember as songs. Today, we still use songs to teach children things in school, like the 50 states.

What about remembering how to play music?

When you sit down at the piano and learn how to play a song, your brain has to execute what's known as a "motor-action plan." It means that a sequence of events must unfold in a particular order, your fingers must hit a precise pattern of notes in order. And you rehearse those motor movements over and over, strengthening the neural circuits the more you practice.

But musicians who memorize how to play music often find they can't just begin a remembered piece at any point in the song. The brain has a certain number of entry nodes in the motor-action plan, so you can only access the information from particular points in the song.

"Even though it feels like it's in your fingers, it's not," Levitin said. "It's in the finger representation in your head."

Music and pleasure

Music is strongly associated with the brain's reward system. It's the part of the brain that tells us if things are valuable, or important or relevant to survival, said Robert Zatorre, professor of neurology and neurosurgery at Montreal Neurological Institute.

One brain structure in particular, called the striatum, releases a chemical called dopamine in response to pleasure-related stimuli. Imaging of the brain can reveal this process is similar to what happens in your brain in response to food or sex.

But unlike those activities, music doesn't have a direct biological survival value. "It's not obvious that it should engage that same system," Zatorre said.

Musicians can't see inside their own brains, but they're aware of moments of tension and release in pieces, and that's what arrangers of music do.

Zatorre and colleagues did an experiment where they used whatever music participants said gave them pleasure to examine this dopamine release. They excluded music with words in order to focus on the music itself rather than lyrics -- the melodic structure, for example.

At the point in a piece of music when people experience peak pleasure, part of the brain called the ventral striatum releases dopamine. But here's something even more interesting: Dopamine is released from a different brain area (the dorsal striatum) about 10 to 15 seconds before the moment of peak pleasure.

Why would we have this reaction before the most pleasurable part of the piece of music? The brain likes to investigate its environment and figure out what's coming next, Zatorre explains.

"As you're anticipating a moment of pleasure, you're making predictions about what you're hearing and what you're about to hear," he said. "Part of the pleasure we derive from it is being able to make predictions."

So if you're getting such a strong dopamine rush from music -- it could even be comparable to methamphetamines, Zatorre said -- why not make drug addicts listen to music? It's not quite that simple.

Neuroscientists believe there's basically one pleasure mechanism, and music is one route into it. Drugs are another. But different stimuli have different properties. And it's no easier to tell someone to replace drugs with music than to suggest eating instead of having sex -- these are all pleasurable activities with important differences.

Rocking to the beat

Did you know that monkeys can't tap their feet to songs, or recognize beats?

It appears that humans are the only primates who move to the beat of music. Aniruddh Patel at the Neurosciences Institute in San Diego, California, speculates that this is because our brains are organized in a different way than our close species relatives. Grooving to a beat may be related to the fact that no other primates can mimic complex sounds.

Snowball the cockatoo can dance to song beats, whereas monkeys cannot, says Aniruddh Patel.
Snowball the cockatoo can dance to song beats, whereas monkeys cannot, says Aniruddh Patel.

Curiously, some birds can mimic what they hear and move to beats. Patel's research with a cockatoo suggests the beat responses may have originated as a byproduct of vocal mimicry, but also play a role in social bonding, Patel said. Armies train by marching to a beat, for instance. Group dancing is a social activity. There also are studies showing that when people move together to a beat, they're more likely to cooperate with each other in nonmusical tasks than if they're not in synch.

"Some people have theorized that that was the original function of this behavior in evolution: It was a way of bonding people emotionally together in groups, through shared movement and shared experience," Patel said.

Another exciting arena of research: Music with a beat seems to help people with motor disorders such as Parkinson's disease walk better than in the absence of music -- patients actually synchronize their movements to a beat, Patel said.

"That's a very powerful circuit in the brain," he said. "It can actually help people that have these serious neurological diseases."

There's also some evidence to suggest that music can help Alzheimer's patients remember things better, and that learning new skills such as musical instruments might even stave off dementia.

There still needs to be more research in these areas to confirm, but Limb is hopeful about the prospect of musical engagement as a way to prevent, or at least delay, dementia.

"That's a pretty amazing thing that, from sound, you can stimulate the entire brain," Limb said. "If you think about dementia as the opposite trend, of the brain atrophying, I think there's a lot of basis to it."

Music and emotions

You may associate particular songs with events in your life -- Green Day's "Good Riddance (Time of Your Life)" might remind you of your graduation day, if you had a graduation in the 1990s or 2000s, for example.

Despite variation in any given person's life experience, studies have shown that music listeners largely agree with one another when it comes to the emotions presented in a song. This may be independent of lyrics; musical sounds themselves may carry emotional meaning, writes Cornell University psychologist Carol Krumhansl in Current Directions in Psychological Science.

Educational shows such as "Sesame Street" have been tapping into the power of music to help youngsters remember things for decades. Even babies have been shown to be sensitive to beats and can recognize a piece of music that they've already heard.

Advertisers exploit music in many commercials to make you excited about products. As a result, you may associate songs with particular cars, for instance.

Here's one way you might not already be using music: Making a deliberate effort to use music to alter mood. Listen to something that makes you energetic at the beginning of the day, and listen to a soothing song after an argument, Levitin says.

Music as a language

Victor Wooten of Bla Fleck and the Flecktones isn't a scientist, but he has thought a lot about the process of learning to play music. For him, introducing a child to music shouldn't be different from the way a child begins speaking.

"I just approach music as a language, because it is," Wooten said. "It serves the same purpose. It's a form of expression. A way for me to express myself, convey feelings, and sometimes it actually works better than a written or verbal language."

Traditionally, a child learns to play music by being taught how an instrument works, and learning to play easy pieces that they practice over and over. They might also play music with other beginners. All the rules come first -- notes, chords, notation -- before they play.

But with language, young children never know that they're beginners, Wooten said. No one makes them feel bad when they say a word incorrectly, and they're not told to practice that word dozens of times. Why should it be different with music?

"If you think about trying to teach a toddler how to read, and the alphabet, and all that stuff, before they can speak, we'd realize how silly that really is," Wooten said. "Kids most of the time quit, because they didn't come there to learn that. They came to learn to play."

He remembers learning to play music in an immersive way, rather than in a formulaic sequence of lessons. When he was born, his four older brothers were already playing music and knew they needed a bass player to complete the band. "My brothers never said, 'This is what you're going to do,'" he said.

Wooten took this philosophy and created summer camps to get kids excited about music in a more natural way.

"It's rare that I ever meet a musician who doesn't agree that music is a language. But it's very rare to meet a musician that really treats it like one."

There you have it: Music that gets stuck in your head can be annoying, but it also serves a multitude of other purposes that benefit you. If you treat it like a language, as Wooten suggests, you might learn new skills and reap some of the brain health benefits that neurologists are exploring.

It's more complicated than "A, B, C," but that's how amazing the mind can be.

 
 

***************************************************************************************

Muziekschool - Pianostudio - "LaPianissima"

Maarssen - Nederland - o.l.v. Lana Gnus

Home    Pianoles & workshops     Concerten & optredens   Cursusagenda     Midi    Publicaties    Links    Contact    Foto's     Tips     Route    Video     Nieuws     Fun page