Muziekschool - Pianostudio - "LaPianissima"

Maarssen - Nederland - o.l.v. Lana Gnus

Home    Pianoles & workshops     Concerten & optredens   Cursusagenda     Midi    Publicaties    Links    Contact    Foto's     Tips     Route    Video     Nieuws     Fun page

 

Dutch - English

a vue spelen = play at sight
a vue van blad lezen = sight-reading
a-cap(p)ella = unaccompanied (singing)
a_cap(p)ella = a-cap(p)ella
aan het einde = at the end
aanslag = touch
aanzet = attack
aanzetstuk (van instrument) = extension
aarzelen = hesitate
abbreviaturen = abbraviations
absoluut gehoor = perfect pitch
absoluut gehoor = absolute pitch
accent = accent
accentuering = accentuation
accentvers = accentual verse
accentverschuiving = change of form
accentverschuiving = shift in empfasis
accidentie = accidental
accolade = brace
accolade = accolade
accordeon = accordion
achter de maat spel = laid back
achter de maat spelen = play behind the beat
achtste noot = eighth-note (USA)
achtste noot = quaver (UK)
ad lib = ad lib
adem = breath
ademhalingstechniek = breathing technique
Aeolische mode = Aeolean mode
afgezaagd = trite
afknijpen = clip
afspringende wisselnoot = changing note
afstemeenheid van radio/TV = tuner
after-beat = up-beat
after-beat = back-beat
after-beat = off-beat
after-beat = after-beat
air = ayre
ais = a-sharp
akkoord = chord
akkoord met toegevoegde septiem = chord with added 7th
akkoord met verlaagde kwint = chord with flatted 5th
akkoord-aanduiding = chord symbol
akkoord-tonen = chord tones
akkoord-voortgang = chord progression
akkoorden-afloop = chord passage
akkoorden-begeleiding = chordal accompaniment
akkoordenschema = change
akoestiek = acoustics
akte = act
Albertijnse bassen = Alberti bass
aliquottonen (boventonen) = aliquottones
alt = contralto
alt = alto
alt-saxofonist = altist
alt-saxofoon = alto
alteratie = alteration
altviool = viola
amplitude = amplitude
anticipering = anticipation
arrangement = arrangement
arrangeren = arrange
articulatie = articulation
as = a-flat
atonaliteit = atonality
autenthiek = authentic
baby vleugel = baby grand
ballade = ballad
ballet = ballet
banjo = banjo
bariton = baritone
barok = baroque
bas = bass
bas-sleutel = bass clef
becijferde bas = figured bass
begeleiding = accompaniment
behendig = agile
behendig = nimbly
beiaard = bell chime
bekkens = cymbals
benadrukken = emphazise
bereik = range
bes = b-flat
beses = a double flat
beweeglijkheid = dynamics
beweging = movement
bezetting = line up
bij de kam te spelen = near the bridge
binauraal = binaural
bindend (legato) = in a binding fashion
bis = encore
bitonaliteit = bitonality
blaasinstrument = wind instrument
blazer = wind player
blok-akkoorden = block chords
blokfluit = recorder
blue note = blue note
blues = blues
boog = tie
boog = slur
boogie woogie = boogie woogie
borst-ademhaling = costal breathing
borst-ademhaling = thorasic breathing
borst-register = chest register
bossa nova = bossa nova
bounce = bounce
bovenblad (van viool) = table top
bovenblad (van viool) = belly
boventoon = partial
boventoon = overtone
bravo! = hear hear!
bravo! = well done!
bravo! = bravo!
break = break
breken van akkoorden = break up chords
brevis = double whole-note (USA)
brevis = breve (UK)
brug = bridge
bugel = bugle
buikademhaling = abdominal breathing
buiken en knopen = ventral segments & nodes
buisklokken = chimes
c-sleutel = C clef
cadens = cadence
canon = round
canon = catch
canon = canon
cantate = cantata
cantus firmus = fixed melody
castagnetten = castanets
castraat = castrato
celesta = celesta
cello = cello
cembalo = cembalo
cent = cent
centrale c = middle c
chaconne = chaconne
chase chords = chase chords
chromatisch = chromatic
cis = c-sharp
citaat = quote
clavichord = clavichord
climax = climax
close harmony = close harmony
cluster = cluster
coda = coda
combo = combo
componist = composer
compositie = composition
concert = concert
concert vleugel = concert grand
concertgebouw = concert hall
concertmeester = concertmaster
conservatorium = conservatory
conservatorium = academy
consonatie = consonance
contrabas = double bass
contrapunt = counterpoint
contrapuntisch = contrapuntal
cool jazz = cool jazz
cornet = cornet
couplet = verse
couplet = stave
couplet = stanza
couplet (2-regelig) = couplet
couplet (liedje) = topical song
couplet-zanger = music-hall singer
cross-rhythm = cross-rhythm
cyclische vorm = cyclic form
dalend = descending
danceuse = partner
danceuse = danceuse
danceuse = ballet-dancer
dancing = dance-hall
dansen = dance
danser = dancer
danseres = girl/woman-danser
dansje = hop
dansje = dance
dansmuziek = dance music
dansorkest = dance band
danspas = dance step
danswijsje = dance-tune
de demper plaatsen = fix the mute
de maat slaan = beat time
de muziek begon te spelen = the band struck up
de snaar laten trillen = let the string vibrate
de toon aangeven = strike the keynote
de toon aangeven = give the key
decime = tenth
deeltonen (boventonen) = partial-tones
dekken van de stem = covering of the voice
demper = mute
demper-pedaal = damper pedal
dempers = dampers
dertien akkoord = thirteenth chord
des = d-flat
detoneren = sing out of tune
deuntje = tune
devoot = religious
dialoog = dialogue
diatonisch = diatonic
dim = dim
dirigeerstok = conductor's baton
dirigeerstok = baton
dirigent = choirmaster
dirigent = conductor
dirigeren = conduct
dis = d-sharp
diskant = descant
diskant = discant
dissonantie = discord
dissonantie = dissonance
dixieland = dixieland
dodecafonie = dodecaphony
doedelzak = bagpipe
dominant septiem akkoord = dominant seventh chord
dominant van de dominant = secondary dominant chord
dominantakk. in zijn grondligging = dominant triad
doorgangstoon = passing tone
doorklink-pedaal = sustaining pedal
doorklinken = sustain
doorklinkpedaal = loud pedal
dorische mode = Dorian mode
double time = double time
draailier = hurdy gurdy
draaiorgel = barrel organ
drie tegen twee = three against two
drie-delige vorm = three part form
drie-kwarts-maat = three-quarter time
drie-kwarts/achtste maat = triple meter
driedelige (lied)vorm = ternary form
drieklank = triad
drieklank met 3 tonen = small chord
drieklank met 4 tonen = full chord
drieklank met 4 tonen = complete chord
drive = drive
drummer = drummer
dubbel = double
dubbele triller = double trill
dubbelslagteken = turn
duet = duet
duur = duration
dwarsfluit = cross flute
echo = echo
een noot legato spelen = slur a note
een noot staccato spelen = tongue a note
een oefening instuderen = practicing an exercise
een toon aanslaan = strike a note
eerste akte = first tableau
eerste deel = first movement
eerste graads verwant (t.aarden) = closely related (keys)
eerste maten = opening bars
eerste omkering = first inversion
eerste viool = first violin
elf akkoord = eleventh chord
enharmonisch = enharmonic
ensemble = ensemble
er is muziek = bands play
es = e-flat
evergreen = evergreen
fagot = bassoon
falset = falsetto
falset-register = falsetto register
fedel = fiddle
fill-in = fill-in
fis = f-sharp
flageolet = flageolet
fluit = flute
fluiten (groepsnaam) = flue-voiced instruments
fluitje = whistle
frase van 12 maten = 12 bar phrase
frasering = phrasing
free jazz = New thing
free jazz = free jazz
frequentie = frequency
frygisch = Phrygian
fuga = fugue
fuga-vorm = fugal form
funk = funk
fusion = fusion
g-sleutel = treble key
G-sleutel = treble clef
galmgat = sound hole
gamma = gamut
gealtereerd = altered
gealtereerd akkoord = altered chord
gealtereerde noot = inflected note
gebonden = slurred
gebonden = tied
gebroken akkoord = broken chord
gebroken akkoorden = figurated chord
geen muziek makend = tuneless
geest = spirit
gehamerde toon = brilliant & distinct note
geimproviseerd arrangement = head arrangement
geimproviseerde solo van een stuk = chorus
geleidelijk = gradually
gelijkgestemd snarenpaar = double course
gelijkmatig = smooth
gelijknamige toonaarden = parallel keys
gelijkzwevende stemming = equal temperament
geluid = sound
geluiddicht = sound proof
geluidsterkte = intensity of sound
geluidsterkte = strength of sound
gemakkelijk (vloeiend) = easy (fluent)
gematigd tempo = moderate tempo
gemeensch. akk. van 2 toonaarden = pivot chord
gemengd koor = full choir
generale repetitie = dress rehearsal
geprogrammeerde muziek = programmatic music
geruis = noise
ges = g-flat
gesluierd = muffled
gesproken = spoken
gestopt (gedempt) = stopped up
gestopte trompet/trombone-toon = growl
gestreken = bowed
getokkelde bas = plucked bass
gevoel voor toonhoogte = sense of pitch
gevoelsstemming = mood
gewone drieklank in grondligging = common chord
gezang = air
gigue = jig
gis = g-sharp
gitaar = guitar
glijdend = gliding
glijdend = sliding
gong = gong
gospel = gospel
Gregoriaans = plain-song
grondligging = root position
grondtoon = key note
grondtoon = tonal center
grondtoon = tonic
grondtoon = fundamental
grondtoon = root
groot manuaal = great organ
groot orkest = big band
grote drieklank = major triad
haasten = rush
hakkebord = dulcimer
half time = half time
hals = neck
halve noot = minim (UK)
halve noot = half-note (USA)
halve rust = half rest
halve toonsafstand = semitone
halve toonsafstand = half tone
halve toonsafstand = half step
hamer = hammer
hamerend = hammering
hamersteel = hammer shank
hard bop = hard bop
harmonica = accordion
harmonie = harmony
harmonieleer = theory of harmony
harmonieren = harmonize
harmonisch systeem = harmonic skeleton
harmonische mineur-toonladder = harmonic minor scale
harmonischen = harmonics
harmonium = reed organ
harmonium = harmonium
harp = harp
harpspeler = harpist
hartstochtelijk = passionate
heftig = violent
hele noot = semibreve
hele noot = round
hele noot = whole note
hele toonsafstand = whole step
hele-toons toonladder = whole-tone scale
herhaal = repeat
herhaling = repetition
herleving = revival
herstellingsteken = natural
herstellingsteken = cancel
het lied makkelijk te zingen = the song sings easily
het stemmen (van de instrumenten) = accordance
het van het blad lezen = sight-reading
het van het blad zingen = sight-singing
het Volkslied = national anthem
heterofonisch = heterophonic
hobo = oboe
homofonie = homophony
homofonisch = homophonic
honky tonk = honky tonk
hoofdmelodie (hoofdstem) = voice part
hoog van toon = treble
horen = hear
hout van de strijkstok = stick of the bow
houten blaas-instrument = woodwind
hulplijntje = leger line
hulplijntje = ledger line
improvisatie = improvisation
in tabulatuur brengen = score
in tegenstreek = counter-bowing
in unisono = in unison
in vaste maat = in strict time
in vaste maat = to the beat
inhouden van de beweging = putting on te break
inhouden van de beweging = checking the speed
inleiding = introduction
inleiding van een lied = verse
instrument = instrument
intensiteit (van het geluid) = intensity (of sound)
interval = interval
intonatie = intonation
intro = vamp
inzet = srike up
inzet = start
inzet = attack
inzet in de canon = leading part of a canon
ionische mode = Ionian mode
jachthoorn = hunting horn
jam session = jam session
jazz = jazz
jazz-sfeer gegeven = jazzed up
jig = jig
jive = jive
jump = jump
kamermuziek = chamber music
kamerorkest = chamber orchestra
kapel = chapel
kerk-toonaard = church mode
kerkkoor = choir
kerklied = hymn
kerklied = chant
kerstlied = carol
keurslijf = strait jacket
klaaglied = dirge
klaagzang = lamentation
klaagzang = plaint
klank = sound
klank = ring
klank-eigen = idioom
klankgat = sound hole
klankkast = sound box
klankkleur = tone colour
klankkleur = timbre
klankrijk (vol) = full-sounding
klankrijk (vol) = sonorous
klankrijke stem = rich voice
klankteken = phonetic symbol
klaroen = duty bugle
klassiek = classic
klassieke muziek = classical music
klavecimbel = harpsichord
klavecimbel = clavecin
klavier = clavier
klein interval = minor interval
kleine drieklank = minor triad
kleine seconde = minor second
kleine terts = minor third
kleine trom = snare drum
klemtoon = stress
klep = key
klep = valve
klimmend = ascending
klinkers = vowels
klok = bell
klokkespel = chime
koor = chorus
koor = choir
koordirigent = choirmaster
koper-blazers = brass
koper-instrument = brass instrument
koperblazers orkest = brass band
kopmotief = head-motif
kopstem = falsetto
kopstem = head voice
koraal = chorale
koraalzang = choral song
kort melodietje = lick
korte voorslag = small bared note
kreeftencanon = crab canon
kreeftengang = crab motion
kreeftengang = cancrizan
kromhoorn = crumhorn
kruis = sharp
kruissnarig = cross-stringing
kruissnarig = overstringing
kwadraatnotenschrift = notation by square notes
kwart = fourth
kwart noot = crotchet (UK)
kwart noot = quarter note (USA)
kwart rust = quarter rest
kwartet = quartet
kwint = quint
kwint = fifth
kwintencirkel = circle of fifths
kwintool = quintuplet
laag register = low register
laag/diep = low/deep
labium = lip
laddereigen = belonging to scale
laddervreemd = not belonging to scale
langzaam = slow
langzamer wordend = slackening
Latijns-Amerikaans = Latin-American
legato = legato
leidende stem = lead
leidmotief = guiding theme
leidmotief = leitmotif
leidtoon = leading tone
letternotatie = letter notation
levendig = aloud
levendig = joyful
libretto = libretto
licht klassiek = semiclassic
lick = lick
lied = song
liedvorm = ternary form
liedvorm = song form
lier = lyre
linker hand = left hand
linker pedaal = soft pedal
locked hands = locked hands
loflied = laud
loopje = run
lopende bas = walking bass
loslaten = release
losse noten = detached notes
luid = loud
luid tokkelen (op banjo) = plonk
luide stem = aloud
luidheid = volume
luidruchtig = noisily
luisteraar = listener
luisteren = listen
luisteren naar = listen to
luisteren of men ook ... hoort = listen for
luit = lute
lyrisch = lyrical
maat = bar
maat = measure
maat houden = keep time
maatstreep = bar line
maatvast = (steady in) keeping time
mainstream = mainstream
majeur = major
majeur septiem akkoord = major seventh chord
majeur toonladder = major scale
majeur-akkoord = major triad
majeurakk. in grondligging = tonic triad
mandoline = mandolin
manuaal = manual
marimba = marimba
mars = march
matig tempo = medium tempo
matrijs (van grammofoonplaat) = master
mechanische piano = player piano
mechanisme = action
mediant = mediant
meerduidigheid = ambiguity
meerstemmig = arran. for several voices
meerstemmig lied = part-song
melodie = melody
melodiestem = principal part
melodiestem = leading melody
melodieus = tunefull
melodieus = melodious
melodische lijn = melodic line
melodische mineur-toonladder = melodic minor scale
melody = tune
menselijke stem = human voice
mensuraalschrift = mensural notation
menuet = minuet
met de rechter hand te spelen = m.d. (main droite)
met gedempte stem = under the voice
met halve stem = half power of the voice
met linker hand te spelen = m.s. (mano sinistra)
met linker hand te spelen = m.g. (main gauche)
met nadruk = accented
met stemverheffing = raising the voice
metronoom = metronome
metrum = meter
mezzo-sopraan = mezzo-soprano
middeleeuwen = Middle Ages
middeleeuws = medieval
midden-toon stemming = mean-tone temperament
middenstem = intermediate voice
mineur = minor
mineur met verhoogde septiem = minor with raised 7th
mineur none akkoord = minor ninth chord
mineur septiem akkoord = minor seventh chord
mineur toonladder = minor scale
mineur-akkoord = minor triad
minstreel = minstrel
mirliton = mirliton
mixolydisch = Mixolydian
modulatie = modulation
moeder-opname = master-recording
moll = flat
mondharmonica = harmonica
mondharmonica = mouth organ
mondstuk = mouthpiece
monofonisch = monophonic
mordent = mordent
motief = motif
motief = motive
motief = figure
musicaliteit = musicality
musicienne = musician
musicologie = musicology
musicoloog = musicologist
musicus = musician
muziek = music
muziek maken = make music
muziek! = band please!
muziek-beoordelaar = music critic
muziek-concours = band contest
muziek-concours = music contest
muziek-feest = music(al) festival
muziek-instrument = musical instrument
muziek-kamer = music room
muziek-kastje = music cabinet
muziek-kenner = connoisseur of music
muziek-minnend = music-loving
muziek-onderwijs = music teaching
muziek-portefeuille = music (port)folio
muziek-portefeuille = music case
muziek-standaard = music stand
muziek-uitvoering = band performance
muziek-uitvoering = musical performance
muziek-vereniging = music(al) society
muziek-vereninging = music(al) club
muziekautomaat = nickelodeon
muziekautomaat = jukebox
muziekavondje = musical evening
muziekblad = sheet of music
muziekboek = musicbook
muziekgezelschap = music(al) society
muziekhandel = music shop
muziekhandelaar = music seller
muziekhouder = music rest
muziekkorps = (brass)band
muziekleer = theory of music
muziekleraar = music-teacher
muziekleraar = music-master
muzieklerares = music-mistress
muziekles = music-lesson
muzieklessenaar = music-desk
muziekliefhebber = music-lover
muzieknoot = musical note
muziekpapier = music paper
muziekschool = school of music
muziekschrift = musical notation
muziekschrift = score
muziekstandaard = desk
muziekstuk = piece of music
muziekstuk voor koperinstrument = fanfare
muziektas = music case
muziektent = band-stand
muziekwereld = world of music
muziekzaal = concert room
muzikaal = musical
muzikale opbouw = musical texture
muzikale struktuur = musical structure
muzikant = musician
naast elkaar plaatsen = juxtapose
nadruk = stress
nasaal = nasal
naslag-akkoorden-spel = after-beat
natuurlijke mineur toonaard = natural minor scale
neergaande beweging = descending motion
neerslag = downbeat
neerwaartse stok (van een noot) = downward stem
neumen = neumes
neumenschrift = notation by neumes
neuriend = closed mouth
neven-toonaarden = related keys
New Orleans = New Orleans
niet te zingen = unsingable
niet verwante toonaarden = remote keys
none akkoord = ninth chord
noot = note
noot-namen = pitch names
noot-waarde = note value
notatie = notation
noten lezen = music reading
noten lezen = read notes
notenbalk = staff
notenbalken = staves
notenschrift = staff notation
ocarina = sweet potato
octaaf = octave
octet = octet
oefenen = practicing
oefening = exercise
omgewerkt = transformed
omkering = inversion
onderdominant = subdominant
onderliggende harmonie = underlying harmony
ontroering = emotion
ontspanning = release
ontwikkeling = development
onvoltooid = unfinished
onwelluidend = tuneless
oorspronkelijke compositie = original
op 1 snaar (linker pi.-pedaal in) = on one string
op de aangegeven toonhoogte = at the normal octave
op de maat spelen = play on the beat
op de manier van = in the style of
op de muziek (dansen e.d.) = to the music
op en neer = up and down
op het eerste gezicht = at sight
op het gehoor = by ear
op het publiek spelen = play up to the audience
op muziek zetten = set to music
op tijd = on time
opeenvolgingen = successions
open (losse) snaar = open string
open noot = open note
openingsdeel = introductory section
opera = opera
opera-gebouw = opera house
opera-gezelschap = opera(tic) company
oplossing = cancellation
oplossing = resolution
opmaat = anacrusis
opmaat = upbeat
opname = record
opslag = upbeat
opstoter = jack
opstreek = up-stroke
optreden (in een film) = appear
optreder (speler) = performer
opwaartse beweging = ascending motion
opwaartse stok (van een noot) = upward stem
orgel = organ
orgel-vibrato = tremulant
orgelpunt = pedal point
orgelpunt = drone
orkest = orchestra
orkest-instrumenten = orchestral instruments
orkestlid = sideman
orkestpartituur = open score
orkesttoon = concert pitch
overgang = cross-over
overgang = transition
overgangsgedeelte = bridge section
overmatig = augmented
overmatige drieklank = augmented triad
overture = overture
panfluit = panpipe
parallel-toonaarden = relative keys
partimento = partimento
partituur = partition
partituur = score
partituur = full score
passage = passage
patroon = pattern
pauken = timpani
pauken = kettle drums
pauzeteken = pause
pedaal = pedal
pedaaltoon (lang aangehouden) = pedal point
pentatonische = pentatonic
pianist = pianist
piano = piano forte
piano = piano
piano spelen = play (on) the piano
pianosnaar = music wire
pianostemmer = piano-tuner
pianostuk = piano piece
pijp = pipe
pikant = piquant
plagal mode = plagal mode
podium = stage
polyfonie = polyphony
polyfonisch = polyphonic
polyritmiek = polyrhythmic
polytonaal = polytonal
populaire muziek = popular music
portamento (dragen van de toon) = carrying (the voice)
pralltriller = note of complement
pralltriller = lower mordent
prelude = prelude
psalm = hymn
publiek = audience
punctuering = punctuation
punt (achter noot) = dot
rag = rag
ragtime = ragtime
rand van het membraan = edge of the diafram
rap = rap
rechterhand = right hand
rechts = on the right
recitatief = recitative
refrein = burden (of a song)
refrein = chorus
refrein = refrain
regaal (van draagbaar orgel) = regal
regaal (van orgel) = vox humana
register = register
registratie = registration
rein interval = perfect interval
reine stemming = just intonation
religieuze muziek = sacred music
repetitie = rehearsal
repetitie-mechaniek = repetition action
resonanssnaren = resonance strings
resonanssnaren = sympathetic strings
resonantie = resonance
retrograde (kreeftengang) = backward motion
rhythm and blues = rhythm and blues
richtingsgevoel = sense of direction
riet = reed
riet-instrumenten = reeds
riff = riff
ritme = rhythm
ritmisch = rhythmical
rust = rest
rustpunt (in muzikale volzin) = caesura
salsa = salsa
samen zingen met = sing along with
samengesteld interval = compound interval
samenklank = consonance
samenklank = concord
samenspel = play-a-long
samenzang = community singing
samenzang = community singing
scat = scat
schalmei = shawm
schel = jingle
schema van modulaties = modulatory scheme
scherzo = scherzo
schouder-ademhaling = shoulder breathing
schouder-ademhaling = clavicular breathing
schuiftrompet = slide trumpet
seconde = second
septet = septet
septiem met verhoogde negende = seventh with sharp 9th
septiem-akkoord = seventh chord
septool = septuplet
sequens = sequence
sessie = session
set = set
sext akkoord = added sixth
sextet = sextet
sextool = sextuplet
signaalhoorn = duty bugle
sla vlug om = turn quickly
slag = beat
slagwerk = percussion
slagwerker = percussionist
sleutel = clef
slot = finale
slot-c = middle c
slot-cadens = final cadence
sluitteken = pause
snaar = string
snaarinstrument = unbowed string intrument
sol-sleutel = G clef
soleren = give a solo performance
solfege = solfeggio
solfege = solfege
soli = soli
soli = solos
solist = soloist
solmiseren = solmizate
solo-zanger = solo vocalist
sonate = sonata
sopraan = soprano
sordine = sordine
soul = soul
sourdines (dempers) wegnemen = the mute off
spanning = tension
speeldoos = musical box
speeldoos orgel = barrel organ
speels = playful
speels (vrolijk) = merry
spelen = playing
spelend in gebroken akkoorden = played on broken chords
spiegelcanon = mirror canon
spiritual = spiritual
spoor = track
spreekstem = speech song
sprong = leap
staande piano = upright piano
staart (van noot) = stem
stamtoon = natural (note)
standard = standard
stapeling van seconden = tone cluster
stem = voice
stembanden = vocal folds
stemfluitje = pitchpipe
stemmer = tuner
stemming = tuning
stemming = temperament
stemschroef = wrest pin
stemschroef = tuning peg
stemsleutel = tuning pin
stemtechniek = placing of the voice
stemvork = tuning fork
stereofonisch = stereophonic
stijl = style
stilte = silence
stip = dash
stip = dot
stoelendans = musical chairs
stok (van een noot) = stem
stom = mute
stomp = stomp
stop = stop
stoplap = cliche
streek (met strijkstok) = stroke of the bow
stretto = stretto
stride = stride
strijken = bowing
strijkers = bowed strings
strijkers tremolo = bowed tremolo
strijkinstrument = stringed instrument
strijkstok = bow
strottehoofd = larynx
stuivertje wisselen = musical chairs
stuwkracht = drive
stuwkracht = pulse
subdominant = subdominant
suite = suite
sus = sus
swing = swing
syncopatie = syncopation
tabulatuur = tablature
tamboerijn = timbrel
techniek = technique
tegenbeweging = contrary motion
tegenmelodie = countermelody
teken = sign
tekst = text
tekstschrijver voor liederen = lyricist
tel = beat
tellen (werkwoord) = count (verb)
tellen per maat = beats per measure
teltikken = pulse
tempo = tempo
tenor = tenor
tenor-saxofonist = tenorist
terts = third
terughouding = retardation
tessituur = tessitura
thema = theme
thema in de fuga = subject of a fuge
thematisch materiaal = thematic material
tijd = time
tijdgenoten = contemporaries
tijdsaanduiding = time signature
titel = title
toenemen (in luidheid) = augmentating
toenemen (in luidheid) = increasing
toets = key
toetsenbord = keyboard
tonaliteit = tonality
toneelmuziek = incidental music
toneelschrijver = playwright
toneelstuk = play
tonen (van orkest/grammofoon/e.d.) = strains
toon kleiner dan een halve toon = microtone
toonaard = key
toondemper = sordine
toondichter = composer
toonhoogte = pitch
toonkleur = timbre
toonkunstenaar = musician
toonladder = gamut
toonladder = scale
toonladdertrappen = scale degrees
toonloze stem = toneless voice
toonregeling = tone control
toonsafstand = interval
toonschaal = scale
toonschaal = gamut
toonzetten = set to music
toonzetting = musical composition
toonzetting = setting to music
tot het einde = to the end
toucher = touch
transcriptie = transcription
transponeren = transpose
trap = degree
trekken = drag
tremolo = tremolo
treurmuziek = funeral music
treurmuziek = dirge
triangel = triangle
trillen = to trill
trillen (van stem) = tremor
trillende stem = tremulous voice
triller = trill
triller = fingered tremolo
trilling = vibration
trillingsgetal = vibration number
trillingsgetal = frequency
trillingswijdte = amplitude of vibration
trio = trio
triool = triplet
tritonus = tritone
trombone = trombone
trommel = drum
trommelstok = beater
trommelvel = skin
trompet = trumpet
turn-around = turn-around
turn-back = turn-back
tussenspel = interlude
tussenstuk = release
tussenstuk = channel
twaalftoonstelsel = twelve note music
twee-delige vorm = Two part form
twee-en-dertigste noot = demisemiquaver (UK)
twee-en-dertigste noot = thirty-second-note (USA)
tweedelige (lied)vorm = binary form
tweestemmig = for 2 voices
twintigste eeuwse muziek = contemporary music
uit elkaar gelegen = apart
uit het hoofd spelen = playing from memory
uitdrukken van emotie = express emotion
uitdrukking (gevoel) = expression
uitgever = publisher
uitvoering = exposition
uitvoering = performance
uitweiding = digression
unisono = unisono
van het blad = at sight
van het blad spelen = play prima vista
van het blad spelen = play from notes
van het blad spelen = play at sight
van het blad zingen = sing from notes
van het blad zingen = sing prima vista
van het blad zingen = sing at sight
variatie = variant
variatie = variation
variatie-vorm = variation form
variete theater = music hall
vegertjes-drummen = shuffle
vel = vellum
veld-kreet = field holler
ventiel = piston valve
ver verwijderde toonaarden = far-off keys
verandering = alteration
verbindingsboog = tie
verbindingsboog = slur
vereenvoudigd = toned down
verhalend = in a declamatory manner
verhaler (in oratoria/passies) = narrator
verheffing (van de stem) = elevation (of the voice)
verhoging = augmentation
verkleining = diminution
verlaagde kwint = flatted fifth
verlengde mordent = extended mordent
verminderd akkoord = diminished chord
verminderd septiem akkoord = diminished seventh chord
verminderde drieklank = diminished triad
versie = version
versiering = embellishment
versieringen = graces
versieringen = ornaments
versieringstonen = grace notes
verstemd = out of tune
verstemming = mistuning
vertolker = interpreter
vertolking = interpretation
vertragend = slackening in speed
vertragend = slowing
vibrato = vibrato
vier-en-zestigste noot = hemidemisemiquaver (UK)
vierde toons-toonladder = quarter-tone scale
vierenzestigste noot = sixty-fourth-note (USA)
vierklank = four-note chord
vierkwarts maat = quadruple meter
vierkwartsmaat = quadruple time
vierkwartsmaat (familiair) = four-four (time)
vijf-kwarts/achtste maat = quintuple meter
vingeroefening = finger exercise
vingerzetting = fingering
viool = violin
viool = fiddle
viool-sleutel = violin key
vlag (van noot) = flag
vleugel = grand piano
vloeiend = pushing on
voetklavier (pedaal) = pedal board
volkslied = folk song
volksmuziek = folk music
volle spel (volle werk) = the full organ
volledig akkoord = full chord
voor 2 handen = for 2 hands
voor 2 koren = for two choirs
voor de maat spelen = play ahead of the beat
voor twee snaren (pi. pedaal half) = on two strings
voorafgaande = preceding
voordracht = word painting
voordragend = reciting
voorhouding = forenote
voorhouding = suspension
voorloper = forerunner
voorslag = a note in anticipation
voorslag = forefall
voorslag = backfall
voortekening = signature
voortekening = key signature
voorzien met een kruis = mark with a sharp
voorzingen = lead the singing
voorzingen (iets aan iemand) = sing ... to ...
vorm = form
vrije vorm = free form
waarde = value
waardestreep = beam
wals = waltz
wals (cylinder) = barrel
welluidend = musical
werken van een componist = works of a composer
West Coast = West Coast
wiegelied = lullaby
wijs houden = keep tune
wijzigen = alter
wisselnoot = changing note
wisseltoon = neighbouring tone
with the band playing = met muziek
Wohl temperierte Klavier (Bach) = Well Tempered Clavichord
zacht = soft
zang partij = voice part
zang-gezelschap = glee-club
zang-gezelschap = choral society
zang-uitvoering = vocal concert
zangbalk (van strijkinstrument) = bass bar
zangbodem = soundboard
zangboek = songbook
zangcursus = singing class
zanger = vocalist
zanger = singer
zangeres = lady singer
zangeres = female singer
zangerig = tuneful
zangerig = melodious
zangerig = tunefull
zangerig (van ritme) = lilting
zangkapel = choir
zangkunst = vocalism
zangkunst = art of singing
zangles = singing lesson
zanglustig = fond of singing
zangmuziek = vocal music
zangnimf = muse
zangonderwijs = singing lessons
zangonderwijs = singing exercise
zangonderwijzer = singing master
zangonderwijzer(es) = singing teacher
zangonderwijzeres = singing mistress
zangrijk = songful
zangschool = singing school
zangschool (bij kathedraal) = choir school
zangstem = singing voice
zangstuk = song
zangvereniging = choral society
zangvogel = song-bird
zangvogel = singing bird
zes-kwart noot = hemidemisemiquaver
zestiende noot = sixteenth-note (USA)
zestiende noot = semi-quaver (UK)
zetting voor muziek = musical setting
zich voordoen als = impersonate
zing eens wat = give us a song
zingbaar = cantabile
zingen = sing
zingen = singing
zingen (van een litanie) = chant
zingende mis = sung mass
zingende zaag = musical saw
zoeken van de noot = seek the note
zonder begeleiding = unaccompanied
zuiverheid van toon = intonation
zwakke maatdeel = secondary accent
zwanenzang = swan song
zwarte toets = black key
zwelkast (van orgel) = swell-box
zwellen en afnemen (van orgel) = rise and fall
zwellen en afnemen (van orgel) = swell and fall
zwelpedaal = swell pedal
zwelregister = swell-organ

Muziekschool - Pianostudio - "LaPianissima"

Maarssen - Nederland - o.l.v. Lana Gnus

Home    Pianoles & workshops     Concerten & optredens   Cursusagenda     Midi    Publicaties    Links    Contact    Foto's     Tips     Route    Video     Nieuws     Fun page

Google
 
Web www.pianostudio.nl